АКСТЪР Каса
АКСТЪР Каса
  • Регистриране на всички видове плащания.
  • Издаване на отчетни документи.
  • Възможност за едноврменна на няколко гишета.
  • Генериране на ДДС фактури и дневници.
  • Справки и отчети

АКСТЪР Каса автоматизира дейностите, свързани с плащанията на различните видове такси, услуги и събирането на наеми, извършвани в общинския център за информация и услуги. С възможността си за едновременна работа на няколко гишета, закупилите го администрации бързо стопяват опашките от граждани и им предоставят бързи и удобни разплащания. Системата разполага с възможност за обмен на информация за фирми и лица с други подсистеми, включително ДДС дневници. Реализиран е обмен на данни със системите АКСТЪР Офис, АКСТЪР Наеми, АКСТЪР Търговия, АКСТЪР Общиснки вземания, АКСТЪР Наказателни постановления и др. Предлага настройване на системата към изискванията и правилата на счетоводна отчетност в конкретната община, област или администрация от друг тип.

Към системата са разработени над 50 вида справки, всяка от които сама по себе си разполага с множество критерии за филтрация на данните. Това позволява генерирането на всяка справка, от която потребителите на системата се нуждаят.