АКСТЪР Наказателни постановления
АКСТЪР Наказателни постановления
 

АКСТЪР Наказателни постановления изпълнява следните дейности:

  • Позволява автоматизиране на дейностите, свързани с обработка на актове за нарушения и регистриране на издадените наказателни постановления.
  • Всеки документ, свързан с акт за нарушение се регистрира и обработва по процедура, специфична за типа на нарушението и конкретната администрация. Специална форма позволява специфичните данни за нарушението и нарушителя да бъдат заведени в системата за документооборот АКСТЪР Офис.
  • Едновременно с регистрацията на наказателното постановление, освен в регистъра, информация за дължимата сума се регистрира в система на общинските вземания.
  • Позволява следене на процедури и срокове, посочени в нормативната уредба и с помощта на шаблони се генерират типови документи.
  • Системата е интегрирана със системите АКСТЪР Офис, АКСТЪР Общински вземания и АКСТЪР Каса.