Новини

Във връзка с въпросник, изпратен от ДАЕУ
22.07.2019

Уважаеми колеги,

Във връзка с въпросник, изпратен от  ДАЕУ,  с който се изисква подготвянето на справка за състоянието на информационните ресурси на Вашата администрация, Ви предлагаме информационен материал, който ще Ви позволи по-ефективно и по-точно да попълните въпросника.

Информационният материал можете да изтеглите от тук.

 

Екип на СГ АКСТЪР


Във връзка с писмо ДАЕУ-8787-10.7.2019 г. на Председателя на ДАЕУ
12.07.2019

Уважаеми колеги от общините,

Във връзка с писмо ДАЕУ-8787-10.7.2019 г. на Председателя на ДАЕУ относно „Изпълнение на задължения, произтичащи от Регламент (EC) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО“
с цел икономия на времето Ви и държавен ресурс Ви представяме типов отговор, който Вие можете да адаптирате към конкретните обстоятелства.

 

Отговорът се отнася за общините, които ползват продуктите: АКСТЪР е-УСЛУГИ и АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ и имат сключен договор за това.
Отговорът до ДАЕУ трябва да се изпрати до 23.07.2019 г.
На Ваше разположение сме за изясняване на детайли..

Екип на СГ АКСТЪР


Работно време на 01.07.2019 г.
01.07.2019

Уважаеми колеги,
Във връзка с провеждане на приемен изпит е преустановен достъпа до сградите на Технически университет - София от 09:00 ч. до 14:00 ч. на 01.07. 2019 г., поради което Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана в този часови диапазон.


Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:
Стоян Жилов - 0878 271 018
Николай Стоянов – 0878 730 769

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:
Светослав Младенов - 0878 730 766

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:
Михаил Петров - 0879 545 519

При административни въпроси, плащания и оферти:
Кристина Костадинова – 0878 269 205
 
Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – 0878 725 696.
 
Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.


Интеграция с портала еВръчване
10.06.2019

Уважаеми колеги,

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя всички инициативи на ДАЕУ, свързани с развитие на реалното електронно управление.

Във връзка със задължението на администрациите да се регистрират в портала еВръчване Ви информираме, че предлагаме възможност да надстроите АИС АКСТЪР ОФИС с модула АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ, който е част от системата за предоставяне на електронни административни АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ.

Предлагаме ускорено и пробно внедряване на тези продукти, безплатно в срок до 30.09.2019 г. В случай, че гражданите харесат продуктите и се научат да ги ползват, общината може да продължи с използване им в съответствие с ценовата ни оферта.

Можете да заявите Вашия интерес към продуктите на нашия портал https://auslugi.com или на мейл office@acstre.com за да бъде сключен договор за пробното им използване.

Екип на СГ АКСТЪР


Работно време през празничните дни
19.04.2019

Уважаеми колеги,

Във връзка с преустановяване достъпа до всички сгради на Технически университет София на 30.04. 2019 г., Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочената дата.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:

Петя Тодорова - 0878 240 001

Стоян Жилов - 0878 271 018

Петко Капраляков - 0878 261 725

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:

Светослав Младенов - 0878 730 766

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:

Михаил Петров - 0879 545 519

При административни въпроси, плащания и оферти:

Кристина Костадинова – 0878 269 205

 

Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – 0878 725 696.

 

Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.

Екипът на Софтуерна група „АКСТЪР“ Ви желае весело посрещане на празниците!


Сертифициране на система АКСТЪР КАСА
11.02.2019

Уважаеми колеги,

Във връзка с изисквания на НАРЕДБА Н-18  за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, Ви информираме, че предстои сертифициране на продукта АКСТЪР КАСА, след което системата ще бъде дистанционно актуализирана. Във връзка с това, моля да направите заявка за актуализация на продукта АКСТЪР КАСА на адрес office@acstre.com, като посочите следните данни:

  • Организация: (име): …………….
  • Лице за контакт: (Име, телефон): ……………….
  • Модел на осъвремененото фискално устройство, с което разполагате: ...........

При възникнали въпроси свържете се с нас на телефон 02/ 965 3469 или на email: office@acstre.com.

Инсталацията ще се извършва по реда на подадените заявки.

С уважение:

Екип на СГ АКСТЪР