АКСТЪР Нотификатор
АКСТЪР Нотификатор

АКСТЪР Нотификатор осигурява на потребителите, ползващи продуктите от фамилия АКСТЪР, възможност да получават информация за настъпване на определени събития в притежаваните системи. Настройките позволяват определянето за какви събития да бъде уведомяван, задаване на собствени приоритети, канали за уведомяване (e-mail, SMS, както и чрез уеб сайт или десктоп базирано приложение), както и възможност да се добавят различни етикети към настъпилите събития.

АКСТЪР Нотификатор позволява на продуктите АКСТЪР да изпращат нотификации и към външни за тях потребители и адреси.