АКСТЪР Мейл клиент
АКСТЪР МЕЙЛ КЛИЕНТ (MS OUTLOOK) е специализиран модул към системата за документооборот и управление на административните процеси  АКСТЪР ОФИС.

Той улеснява работата на служителите в администрацията, давайки им възможност:
  • Автоматизирано да заведат получения имейл, директно в системата АКСТЪР ОФИС, използвайки данните на съществуващ кореспондент;
  • Да формират автоматичен отговор, информиращ подателя на имейла за номера и датата на завеждане на документа;
  • Да изпращат електронни съобщения (имейл, свързан с документ) от системата АКСТЪР ОФИС до конкретен кореспондент, като се използват атрибутите на регистрирания документ;
  • Да анализират постъпилите имейли и да отхвърлят тези, които считат, че са спам.
 
Важна характеристика на модула АКСТЪР МЕЙЛ КЛИЕНТ е възможността да се използват шаблони при изпращане на документ и при служебно връщане на информация за получен и  заведен документ в съответствие с изискванията на „Раздел II Приемане на електронни документи чрез електронна поща“ от  НАРЕДБА за обмена на документи в администрацията.

Освен това модулът АКСТЪР МЕЙЛ КЛИЕНТ може да обработва няколко имейл адреса.