Новини

"АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ"
25.01.2022

АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“ в борба с COVID-19 и сезонния грип.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вирусната инфекция COVUD-19 и с очакваното повишение на сезонната заболяемост, Софтуерна група АКСТЪР предлага уеб базирана услуга „АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“.

Услугата позволява на администрациите да организират ефективно срещите си с гражданите.  

Чрез нея в приемните дни на кмета и/или експерти от различните отдели се планират срещите с граждани в удобно и за двете страни време. Срещите могат да бъдат „явни“ или  „виртуални“ под формата на видеоконферентна консултация по избрана от администрацията технология. Гражданите могат да запазят час през сайта на администрацията или да позвънят на оторизиран специалист, който да запази час от тяхно име.

Услугата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява на администрацията:

 • Да формира графици за приемното време на длъжностни лица, отговорни специалисти или отдели в общината.
 • Да планира часовото разпределение на всеки график: ден от седмицата, начало, край и продължителност на срещите, включително и обедните почивки.
 • Да формира групи от графици на различните специалисти в общината, с цел по-лесно търсене.
 • Отговорният специалист може да прегледа списъка със заявени срещи, изчакващи одобрение.
 • Отговорният специалист може  да се запознае с документа и преписката, по която гражданинът иска среща, използвайки своя акаунт в системата АКСТЪР ОФИС и номера на документа, който гражданинът е посочил.
 • Да одобрява или отказва заявена среща, посочвайки конкретна причината (това действие води до изпращане на известие до гражданина).
 • Да предложи линк на гражданина и да проведе видеоконферентна връзка.
 • Да записва часове на граждани, които са заявили желанието си по телефона или директно на гише в общината.

Нулиране на новата година
31.12.2021

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:

office@acstre.com

и текст:

 

„ЧНГ АКСТЪР!,

Моля да ни се окаже съдействие при „нулиране” на „деловодната година”

на администрация: Име на администрацията

Нашето лице за контакти е:

Име: името

Телефон: телефон

Е-мейл:  мейл

 

Поздрави:

Автор на съобщението.”

 

 

Екипът на Софтуерна група АКСЪР Ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници и Ви пожелава крепко здраве и успех във Вашата благородна дейност.


Софтуерна група АКСТЪР Ви пожелава Светли Коледни празници и успешна Нова 2022 г.
26.12.2021
Дядо Коледа


Нека си пожелаем през Новата година да имаме възможност да продължим изграждането на съвременно и полезно за гражданите електронно управление!
Нека гражданите да бъдат доволни!
Нека всички се гордеем с постиженията си!
Нека държавната е-администрация мисли повече за гражданите отколкото за себе си.
Нака реалните пари за електронно управление бъдат повече!
Нека Дядо Коледа и Дядо Мраз ни донесат повече и по-качествени програмни продукти!

Нови модули от комплекса АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ
08.12.2021
В изпълнение на изискванията на ЗЕУ и свързаните с него наредби СГ АКСТЪР разработи нова серия модули, свързани с електронното управление на документите в администрациите.

Новите модули са три:
 • Модулът АКСТЪР-PKI22 e вграден в сервизните приложения AEUM и AOCFG и осигурява възможност на всеки служител да получи усъвършенстван цифров сертификат през своя профил. С този сертификат и със системата АКСТЪР ОФИС служителят ще може да полага електронен подпис в своята работа. Технологията и правилата на използване на тези цифрови сертификати се регламентират от Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите към ЗЕУ.
 • Модулът АКСТЪР-PDF22 позволява само с няколко кликвания да се подпише файл в PDF формат, без да се напуска системата АКСТЪР ОФИС, както и без да се ползва друго приложение (напр. Addobe Acrobat Rader©). В допълнение модулът осигурява възможност на произволно място в документа да може да се разположи изображение на писмен подпис. Модулът разполага с функция за автоматично вграждане на номера, под който документът е регистриран, датата, както името на служителя, който е сканирал документа при регистрацията му.
 • Модулът АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ22 позволява да се автоматизира процесът на електронно съгласуване на документа между няколко специалиста. Като част от системата АКСТЪР ОФИС модулът:
  • Осигурява динамично или статично определяне на лицата, които трябва да съгласуват документа;
  • Организира процеса на съгласуване като част от административния процес, управляван от системата АКСТЪР ОФИС;
  • Осигурява нотификация за задачите по съгласуване и одобряване на документа;
  • Осигурява възможност за служебна проверка на подписите в документа.
  • Осигурява възможност за генериране на справка за положените върху документа електронни подписи;
  • Автоматично съхранява всички действия по електронно съгласуване на документа и др.

 

 


Дежурни телефонни номера на 01.11.2021 г. (понеделник)
29.10.2021

 Уважаеми колеги,

С решение на Ректора на Технически университет – София 01 ноември 2021 г. /понеделник/ е обявен за неприсъствен ден и достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочената дата.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:

Петя Тодорова - моб. 0878 240 001

Стоян Жилов - моб. 0878 271 018

Петко Капраляков - моб. 0878 261 725

Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:

Светослав Младенов - моб. 0878 730 766

 

При технически въпроси, свързани с подаване на документи по Столична програма „Култура”

Николай Стоянов – моб. 0878 730 769 и e-mail: kultura@acstre.com и office@acstre.com

 

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:

Михаил Петров - моб. 0879 545 519

При административни въпроси, плащания и оферти:

Кристина Костадинова – моб. 0878 269 205

 

Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – моб. 0878 725 696.

 

Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.

Екипът на Софтуерна група „АКСТЪР“ Ви поздравява с Деня на народните будители!


Временно прекъсване на достъпа до системи АКСТЪР
11.10.2021

Уважаеми колеги,

 

Информираме Ви, че на 12.10.2021 г. (вторник) и 13.10.2021 г. (сряда), съгласно съобщение на ЧЕЗ, е предвидено планирано прекъсване на електрозахранването на територията на Студентски град. По тази причина е възможно временно прекъсване достъпа до следните услуги:

 

 1. АКСТЪР УЕБ ОФИС
 2. Специализирана платформа АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
 3. Система „Кмете, виж!“
 4. Уеб портали
 5. АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

Повече информация може да намерите на страницата на енергоразпределителното дружество ЧЕЗ https://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti

 

 

Екипът на СГ АКСТЪР