Новини
Съвременната стратегия за устойчиво архивиране е важна част от информационната сигурност на администрациите
14.05.2022
Уважаеми колеги,
На 12.05.2022 г. Министър Божанов даде интервю пред БНТ, в което показа проблемите, свързани с информационната сигурност в Български пощи.  Препоръчваме Ви да се запознаете с него:

Във връзка с казаното в интервюто, припомняме още веднъж, че пряка отговорност за информационната сигурност носи ръководителят на администрацията.

Всяка администрация може да бъде обект на кибератака и в резултат от това да загуби своите данни. В подобна ситуация основният начин за защита на тези данни е създаването и обслужването на актуално копие на данните, съхранено в сигурно хранилище, което не е част от локалната мрежа - обект на атаката.

Софтуерна група АКСТЪР
предлага модула АКСТЪР БЕКЪП, от който до момента са се възползвали 40 администрации.

Модулът АКСТЪР БЕКЪП
 осигурява:
 1. Ежедневно и напълно автоматично архивиране на важните за администрацията данни.
 2. Пренос на данните до отдалеченo хранилище посредством сигурна и криптирана връзка.
 3. Пренос само на модифицираните и/или нови файлове с цел оптимизиране на изходящия трафик.
 4. Съхранение на данните в облачно хранилище за дългосрочно и сигурно съхранение в криптиран вид.
 5. Възможност за възстановяване на данни в състоянието им към определен момент до 30 дни назад.
 6. Поддържане на актуално копие на данните, което да се използва при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.7.
 7. Автоматично пробно възстановяване на архивираните данни с цел проверка за консистентност и интегритет един път месечно и създаването на протокол с резултата от възстановяването. 
 8. Възможност за архивиране на множество компютърни конфигурации, множество целеви директории и бази от данни.

Въз връзка с проблемите, които могат да възникнат при загуба на данни, СГ АКСТЪР предлага:
 1. Извършване на безплатен анализ относно обема на важните за работата на
  администрацията данни. Съхранението на архиви обхваща данните от базите на системите АКСТЪР, но е възможно този кръг да бъде разширен.
 2. Представяне на индивидуална оферта за услуга „Архивиране на данни на администрацията“.
 3. Сключване на договор, ако офертата бъде приета.
 4. Безплатно използване на услугата за срок от два месеца.
 5. Разсрочено плащане на услугата.
 6. Възможност договорът да бъде прекратен, като бъдат заплатени само месеците, в които услугата е била ползвана.

Повече подробности можете да получите на тел. 02/9653469 или на office@acstre.com
 

Софтуерна група АКСТЪР