Новини
Техническо съобщение
02.07.2024
Във връзка с необходимостта от извън планов ремонт на ел.захранване WEB услугите, предоставяни от СГ АКСТЪР 
В периода 15.00 - 17.30 на 2.07.2024 г.ще бъдат преустановени.
Поднасяме извинения за причиненото неудобство.

ЕКИП Ремонти
Софтуерна група АКСТЪР