Новини
Пояснение относно хакерска атака в Столичен общински съвет
29.05.2024

Във връзка със съобщението от сайта на Столична община  „Деловодната система за документооборот на Столичния общински съвет е станала обект на хакерска атака“ сме  длъжни да уточним:

  1. От криптовирус в мрежата на Столична община е засегнат сървърът на СОС, на който е разположена инсталацията на АИС на СОС.
  2. Няма данни атаката да е свързана с работещия на сървъра софтуер за Столичния общински съвет. Точните причини за нанесените щети се уточняват от компетентните органи.
  3. СГ АКСТЪР е възстановил системата и общинските съветници могат да я ползват.
  4. Използваме случая да напомним, че редовното архивиране извън локалната мрежа, съпътствано с редовни проверки на възможността за възстановяване на данните от архивите, са универсално решение за подобни проблеми. Системата АКСТЪР БЕКЪП ежедневно архивира данните и ги съхранява в криптиран вид в отдалечено облачно хранилище, откъдето могат бързо и лесно да бъдат възстановени в състоянието им до произволна дата 30 дни назад, като периодично системата извършва автоматично пробно възстановяване на архивираните данни. Системата АКСТЪР БЕКЪП, към момента на атаката, не се използва в СОС.

Екип Информационна сигурност и архивиране

Софтуерна група АКСТЪР