Промоционално предложение!
09.10.2019

СИСТЕМА:   АКСТЪР БЕКЪП

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Системата архивира ежедневно и напълно автоматично всички важни за администрацията данни. Данните се съхраняват в облачно хранилище и при необходимост могат да бъдат възстановени в състоянието им 30 дни назад.

ТЕХНОЛОГИЯ: Всяка нощ специално приложение идентифицира променените файлове, архивира ги, криптира ги и ги пренася в специално облачно хранилище.

Технологията на архивиране гарантира, че данните ще бъдат съхранени при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.

АКСТЪР БЕКЪП осигурява:

 • Архивиране на множество целеви директории
 • Изпращане на архивите на отдалечени хранилища
 • Периодично извършване на архивите с възможност за настройка за интервал на архивиране
 • Възможност за архивиране на бази данни
 • Архивиране само най-нови или променени файлове след последната успешна архивираща сесия
 • Възможност за възстановяване на желаните данни до по-старо желано състояние

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Безплатен анализ и определяне на обема на жизнено важните за работата на администрацията данни. Съхранението на архиви обхваща данните от базите на системите АКСТЪР, но е възможно този кръг да бъде разширен.
 2. Представяне на индивидуална оферта
 3. Сключване на договор, ако офертата бъде приета.

 

Екип на Софтуерна група АКСТЪР


Европейски месец на киберсигурност 2019
07.10.2019

Уважаеми колеги,

 

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя кампанията на Европейския съюз „Европейски месец на киберсигурност 2019“ със слоган „Да останеш сигурен онлайн“. Детайли по инициативата можете да намерите на портала на ДАЕУ.

През този месец Софтуерна група АКСТЪР:

 1. Ще Ви запознае с възможностите на продукти от фамилията АКСТЪР, свързани със:
  1. Защита на информационната сигурност
  2. Онлайн обслужване на граждани и фирми.

В допълнение тези продукти ще бъдат предлагани с 20% отстъпка за периода на „Европейския месец на киберсигурност 2019“.

Предложенията ще важат за всички заявки, направени до 31.10.2019 г. чрез е-мейл office@acstre.com, заявка през портала acstre.auslugi.com или чрез СЕОС.

 1. Центърът за обслужване на клиент АКСТЪР ще Ви оказва специално съдействие със съвети и дистанционна помощ всеки работен ден от 14.00 до 17.00 ч.
 2. Ще Ви информираме за други събития, свързани с инициативата „Да останеш сигурен онлайн“

 

С уважение

Екип на СГ АКСТЪР


Във връзка с въпросник, изпратен от ДАЕУ
22.07.2019

Уважаеми колеги,

Във връзка с въпросник, изпратен от  ДАЕУ,  с който се изисква подготвянето на справка за състоянието на информационните ресурси на Вашата администрация, Ви предлагаме информационен материал, който ще Ви позволи по-ефективно и по-точно да попълните въпросника.

Информационният материал можете да изтеглите от тук.

 

Екип на СГ АКСТЪР


Във връзка с писмо ДАЕУ-8787-10.7.2019 г. на Председателя на ДАЕУ
12.07.2019

Уважаеми колеги от общините,

Във връзка с писмо ДАЕУ-8787-10.7.2019 г. на Председателя на ДАЕУ относно „Изпълнение на задължения, произтичащи от Регламент (EC) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО“
с цел икономия на времето Ви и държавен ресурс Ви представяме типов отговор, който Вие можете да адаптирате към конкретните обстоятелства.

 

Отговорът се отнася за общините, които ползват продуктите: АКСТЪР е-УСЛУГИ и АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ и имат сключен договор за това.
Отговорът до ДАЕУ трябва да се изпрати до 23.07.2019 г.
На Ваше разположение сме за изясняване на детайли..

Екип на СГ АКСТЪР


Работно време на 01.07.2019 г.
01.07.2019

Уважаеми колеги,
Във връзка с провеждане на приемен изпит е преустановен достъпа до сградите на Технически университет - София от 09:00 ч. до 14:00 ч. на 01.07. 2019 г., поради което Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана в този часови диапазон.


Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:
Стоян Жилов - 0878 271 018
Николай Стоянов – 0878 730 769

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:
Светослав Младенов - 0878 730 766

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:
Михаил Петров - 0879 545 519

При административни въпроси, плащания и оферти:
Кристина Костадинова – 0878 269 205
 
Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – 0878 725 696.
 
Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.


Интеграция с портала еВръчване
10.06.2019

Уважаеми колеги,

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя всички инициативи на ДАЕУ, свързани с развитие на реалното електронно управление.

Във връзка със задължението на администрациите да се регистрират в портала еВръчване Ви информираме, че предлагаме възможност да надстроите АИС АКСТЪР ОФИС с модула АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ, който е част от системата за предоставяне на електронни административни АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ.

Предлагаме ускорено и пробно внедряване на тези продукти, безплатно в срок до 30.09.2019 г. В случай, че гражданите харесат продуктите и се научат да ги ползват, общината може да продължи с използване им в съответствие с ценовата ни оферта.

Можете да заявите Вашия интерес към продуктите на нашия портал https://auslugi.com или на мейл office@acstre.com за да бъде сключен договор за пробното им използване.

Екип на СГ АКСТЪР