Работно време през празничните дни
19.04.2019

Уважаеми колеги,

Във връзка с преустановяване достъпа до всички сгради на Технически университет София на 30.04. 2019 г., Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочената дата.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:

Петя Тодорова - 0878 240 001

Стоян Жилов - 0878 271 018

Петко Капраляков - 0878 261 725

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:

Светослав Младенов - 0878 730 766

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:

Михаил Петров - 0879 545 519

При административни въпроси, плащания и оферти:

Кристина Костадинова – 0878 269 205

 

Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – 0878 725 696.

 

Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.

Екипът на Софтуерна група „АКСТЪР“ Ви желае весело посрещане на празниците!


Сертифициране на система АКСТЪР КАСА
11.02.2019

Уважаеми колеги,

Във връзка с изисквания на НАРЕДБА Н-18  за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, Ви информираме, че предстои сертифициране на продукта АКСТЪР КАСА, след което системата ще бъде дистанционно актуализирана. Във връзка с това, моля да направите заявка за актуализация на продукта АКСТЪР КАСА на адрес office@acstre.com, като посочите следните данни:

  • Организация: (име): …………….
  • Лице за контакт: (Име, телефон): ……………….
  • Модел на осъвремененото фискално устройство, с което разполагате: ...........

При възникнали въпроси свържете се с нас на телефон 02/ 965 3469 или на email: office@acstre.com.

Инсталацията ще се извършва по реда на подадените заявки.

С уважение:

Екип на СГ АКСТЪР


Работно време през празничните дни
20.12.2018

Уважаеми колеги,

Във връзка с преустановяване достъпа до всички сгради на Технически университет София в периода 27.12.2018 - 31.12.2018, Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочените дати.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера ...


Важно!!! Нулиране на новата година
18.12.2018

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:


Смяна на лятното часово време
29.10.2018

Уважаеми колеги,

 

Както е известно на 28.10.2018 г. бе  извършена смяна на лятното часово време с астрономическото – часовникът бе върнат един час назад.

 

Припомняме, че системите от фамилията АКСТЪР изискват времето на сървъра да е много близко до времето на работните станции. Това означава, че както времето на сървъра, така и времето на всяка работна станция трябва да бъде коригирано. Обикновено това е настроено да става автоматично.

 

Ако сървърът Ви не е настроен сам да сменя времето, Вие трябва да го смените, за да могат системите да работят.

 

Ако работна станция има проблеми със стартирането – най-вероятно времето й не е актуализирано.

 

В случай, че имате проблеми – позвънете в Центъра за обслужване на клиенти АКСТЪР (тел. 02-9653469; 02-9652424; 02-965-2422 за да Ви бъде оказана дистанционна помощ.

 

Екип  на СГ АКСТЪР


Във връзка със запитвания за работа с електронни документи
16.10.2018

Уважаеми колеги,

Във връзка със запитванията как ще се работи с електронни документи и трябва ли да се разпечатва входящия електронен документ, за да може да бъде обработен от Ръководителя (Кмета), Ви информираме:

  1. Очакваме в най-кратко време да се приеме Наредба за вътрешния оборот на електронни документи в администрацията. Тя ще съдържа основните принципи за работа с електронни и като изключение с хартиени документи. Наредба ще определи посоката и темпа на реализация на електронното управление в следващите години.
  2. Според чл. 2 ал. 1 от проекта на Наредбата се изисква всеки ръководител да утвърди вътрешни правила за организацията на оборота на документите, съответстващи на спецификата на дейността и структурата на администрацията.

 

Софтуерна група АКСТЪР ще съдейства на ....