Правилници, наредби и програми

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

 

Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год-04.12.2017г.

 

Протокол от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог" -16.11.2017 г.

 

Предложение относно отмяна на предложение III от текста на чл.34 и на ал.6 от чл.38 то Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белица съгласно чл.28, ал.2 от ЗНА-10.10.2017

 

Програма за енергийна ефективност на община Белица за 2017-2027

 

Наредба за воденето на регистър на общинските детски градини на територията на община Белица-23.05.2017г.

 

Регионална програма за управление на отпадъците на териториите на общините Разлог, Банско, Якоруда и Белица 2016-2020 г.

 

Проект предложение - Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите на Община Белица - 15.02.2017 г.

 

Наредба за символиката и отличията на община Белица-10.02.2017г.

 

Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Белица

Търсене