Обявления

 Отчет на общински съвет - Белица и неговите комисии за периода 01.07.2017г. - 31.12.2017г.


Проект за изменение на НРПУРОИ - 12.09.2017г.


Процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Отчет на Общински съвет - Белица и неговите комисии за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.РЕШЕНИЕ №788/22.05.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

 
Условия за отпускане на еднократна финнасова помощ от общински съвет при община Белиц - прикачени образци за кандидатстване образци

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №233/17.02.2017Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД


Отчет на Общински съвет - Белица за периода 01.07.2016г. - 31.12.2016г.Обявяване на Решение 1643/23.11.2016г. на Административен съд - БлагоевградОбявяване на решение 1612/18.11.2016г. на Административен съд – Благоевград
ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИЦА   07.11.2016Г.


Отчет за дейността на Общински съвет - Белица и неговите комисии за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - 05.02.2016Г. - тук!
тук!

Търсене