Състав

Общински съвет - Белица

мандат 2015-2019г.

 

                                           Председател: АХМЕД МУСА АХМЕД
                   Зам. председател: ХАСАН ИБРАХИМОВ ЮРУКОВС П И С Ъ К

НА

ПОСТОЯНИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС –БЕЛИЦА

 

1.       Комисия по ”Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, законност и  обществен ред”,  в следният състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Янев Дунгьов;

                                  СЕКРЕТАР: Мустафа Ахмед Чавдарин;

                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. Хасан Ибрахимов Юруков;

                                                          2. Яшар Муса Джембазки;

                                                          3. Мустафа Али Калъчов;

 

2.       Комисия по „Териториално и селищно развитие, транспорт, общинска собственост, земеделие и гори“ в следният състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Али Муса Орцев;

                                  СЕКРЕТАР: инж. Карамфил Смиленов Джембазки;

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Салих Асан Шольов;

                                                          2. Муса Ибрахим Караахмед;

                                                          3. Хасан Мустафа Илан;

 

3.       Комисия по „Здравеопазване, социални дейности, екология, проблеми на населените места, молби и жалби“,  в следният състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Емил Малинов Вакльов;

                                           СЕКРЕТАР: Исмаил Али Рункьов;

                                            ЧЛЕНОВЕ:    1.Яшар Муса Джембазки;

                                                                   2.Салих Асан Шольов;

                                                                   3. Ибрахим Юсуф Юрук;

 

4.       Комисия по „Наука, образование, култура, спорт, противообществени прояви, вероизповедание и евроинтеграция“ в следният състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Акия Мусов Мусов;

                                    СЕКРЕТАР: Иван Лазаров Стойчев;

                                                ЧЛЕНОВЕ:    1. Хасан Ибрахимов Юруков;

                                                                       2. Муса Ибрахим Караахмед;

                                                                       3. Салих Усаин Юсаин;

 

 

5.       Комисия по „Борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” в следният състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р  Емил Малинов Вакльов;

                      СЕКРЕТАР: Мустафа Ахмед Чавдарин;

                                         ЧЛЕНОВЕ:    1. Христо Янев Дунгьов;

                                                                2. Али Муса Орцев;

                                                                3. Акия Мусов Мусов;

 

Търсене