Протоколи и решения на ОбС гр.Белица

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА - МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №32/23.01.2018Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №31/14.12.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №30/22.11.2017Г.


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №29/26.10.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/27.09.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №27/24.08.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №26/26.07.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №25/28.06.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №24/26.05.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №23/05.05.2017Г.


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №22/26.04.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №21/28.03.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №20/21.02.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №19/24.01.2017Г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №18/22.12.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №17/23.11.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №16/26.10.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №15/27.09.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №14/20.09.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №13/25.08.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №12/26.07.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №11/29.06.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.05.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №9 /14.04.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №8 /08.03.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №7/ 04.02.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №6 /27.01.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №5 /22.01.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №4 /30.12.2015Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №3 /04.12.2015Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №2 /26.11.2015Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №1/ 13.11.2015Г.

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА - МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 1/ 23.01.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 2/ 13.02.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 3/ 04.03.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 4/ 24.04.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 5/ 29.05.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 6/ 26.06.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 7/ 31.07.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 8/ 28.08.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 9/ 16.09.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 10/ 23.10.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 11/ 27.11.2014г. тук!


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 12/ 23.12.2014г. тук!

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 1/ 28.01.2015г. тук!

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 2/ 17.02.2015г. тук!

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 3/ 04.03.2015г. тук!

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 4/23.04.2015г. ТУК!

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 5/28.05.2015Г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 6/08.06.2015г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 7/09.07.2015г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 8/13.08.2015г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 9/01.09.2015Г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 10/11.09.2015Г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 11/15.10.2015Г. тук!

 

 

    

 

 

Търсене