Председател на ОбС Белица


2780 гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" 15

Председател на ОбС - Белица:  Ахмед Ахмед : тел.: 0887/ 454440

Техн. секретар: тел.:
 07444/ 22-68

E-mail: obsbelica@abv.bgТърсене