Култура и изкуство
Читалище: "Георги Тодоров"
Област: Благоевград
Община: Белица
населено място: гр. Белица
адрес: ул. "Вл. Поптомов" 95
тел.: 07444/2227
моб. тел.: 0887/ 038559
e-mail: maiazvetan@abv.bg

Председател: Йордана Джунджурова
Секретар: Мая Падарева
Участник в Проект "Читалища"

Филиали
Читалище "Пробуда" ( с. Бабяк )
Читалище "Зора" ( с. Краище )
Читалище "Възрожденец" ( с. Дагоново )


Читалището през годините

Читалището е създадено през 1885 г. като просветителски кръжок "Зора". Началото на библиотеката е поставено с 20 тома литература, донесени от беличани, участвали в българското опълчение. През 1908 г. се регистрира като читалище и вече разполага със 100 бр. книги, мъжка фолклорна група, танцов състав и театрална трупа.


Библиотека

Библиотечният фонд е 45 000 тома.
Поддържана периодика - 1 ежедневник, 1 седмичник, Държавен вестник.
Читалището разполага с музейни сбирки, разположени в 6 зали по отдели: археология, история от Възраждането до 1945 г., нова Белица, картинна галерия, местен бит, изложба-базар от местни занаяти.
Читалището притежава литература с антикварна стойност, както и 30 бр.видеокасети с изяви на самодейци от читалището от национално и местно значение.


Музей

Разполага със собствен сграден фонд- съвременна двуетажна сграда, с шест зали, в които е представено миналото и настоящето на края, изложба базар на местни занаяти и др


Самодейни състави

1. Женска фолклорна група /12 души/ - Второ място на "Пирин пее", 2000 г.
2. Мъжка фолклорна група / 16 души/ - Първо място на "Пирин пее", 2000 г.
3. Детска фолклорна група /12 деца/. Худ. ръководител - Иван Попов.
4. Сестри Манойлови - изпълнителки на местен фолклор със съпровод на "Тремпе".
5. Детска вокална група /12 момичета/. Худ. ръководител - Албена Жульова.


Школи и курсове

В читалището действат школи по:
1. Китара - 6 деца от 10 до 15 г., 8 мес.обучение.
2. Йоника - 4 деца от 9 до 13 г., 8 мес.обучение.
3. Тамбура - 6 деца от 12 до 15 г.
4.Народно пеене
5.Театрална школа


Клубове и кръжоци

1. Кръжок по краезнание - 12 деца. Участва в организирането и провеждането Седмица на детската книга и изкуство за деца, коледните тържества и др. местни празници.
2. Екологичен кръжок "Млад природозащитник"- 28 деца от 10 до 18 г. Организира кампания по почистване и озеленяване на Белица. Видеофилмът "За чиста и приветлива Белица" е излъчван по местна КТБ. Заснет е и образователен филм "Това ми харесва в Белица, а това - не".


Изложби и базари

Читалището организира изложби по случай Коледа, международния ден на детето, 1 година от откриването на Център за танцуващи мечки.
През 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г. се организира изложба-базар в Семково при провеждане на "Зимна фиеста” –Семково.


Инициативи

Читалището е организатор на Преглед на художествената самодейност – посветен на 3- ти март..
Участва активно при подготовката и провеждането всяка година на “Зимна фиеста”- Семково- последната седмица на месец февруари.
Организира и провежда съвместно с общината и църковното настоятелство – Големия общински събор – Света Богородица на 15 август.
Организира и провежда съвместно с училищата и общината – ученическа спартакиада края на м. май.
Организира и провежда “Седмица на детската книга и изкуствата за деца” – последната седмица на месец април.
Организира и провежда коледните и новогодишните тържества и множество други инициативи и празници с местно и национално значение.


Ресурси и услуги

Читалището извършва следните услуги:
- компютърни;
- административни - попълване на молби, жалби, данъчни декларации и др.;
- консултации за писане на проекти.

Читалището предоставя следните ресурси:
- театрални костюми;
- носии;
- озвучителна техника.


Проекти

1. Проект "Селски туризъм - информация - 2000" - с подкрепата на Фондация "Развитие на гражданското общество".
2. Проект "Белица - реклама- 2000" - с подкрепата на Световната банка.
3. Проект "Почистване и озеленяване на ромския квартал", 2001 г.- с подкрепата на Министерство на околната среда и водите.
4. "Център за спешна и неотложна медицинска помощ" - с подкрепата на Японското посолство.


Настоятелство

Йордана Джунджурова - председател
Мая Падарева - секретар
Членове:
Ракина Тричкова
Селма Падарева
Николай Попов
Руска Тричкова
Асан Барабунов
Търсене