Електроснабдяване
Електроснабдителната мрежа в общината е сравнително добре развита. Всички населени места са електрифицирани, като на места има проблеми с качеството и сигурността на захранване.
Търсене