Парламентарни избори - 2017

Относно предаване на изборните книжа и материали за избори за народни представители на 26.03.2017г.

 

Заповед №РД-15-82/17.03.2017 г., относно гласуванае на граждани с увреждане на опорно-двигтелния апарат или с увредено зрение

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите на народни представители

 

Заповед №РД-15-72 от 08.03.2017г. на Кмета на община Белица относно: Определяне на работни дни

Заповед №РД-15-62/01.03.2017г. на Кмета на община Белица относно: Откриване на предизборна кампания за произвеждането на

избори за народни представители, насрочени на 26.03.2017г.

Покана за провеждане на консултации за съставяне на секционните избирателни комисии в община Белица

 

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители 26.03.2017г.

 

Заповед относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

 

Указ за насрочване на избори за народно събрание на 26.03.2017г

 

Заповед относно смяна на помещение на избирателна секция

 

Заповед относно образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за избиране на народни представители на 26.03.2017г.

 

Хронограма за насрочването на избори за народно събрание -26.03.2017г.

Търсене