Новини

Кампания "Чисти ръце"
02.11.2017
За втора поредна година Община Белица се включи в кампания, посветена на 15-ти  октомври - Световния ден за миене на  ръце. Реализира със съдействието на Община Белица , директора на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Елена Андреева и класните ръководители на третите класове – Надежда Дюлгерова и Катя Зотева. Кампанията  премина под мотото                               „В нашите ръце е нашето здраве“, чрез което здравният медиатор  Веселина      Огнянова обясни на децата, че сапуна и водата не са само средство за добра хигиена, но и са начин за предпазване от болести.  

Кметът на община Белица Радослав Ревански подписа споразомение за сътрудничество със седем европейски общини
11.10.2017
Кметът на община Белица Радослав Ревански подписа споразумение за побратимяване и сътрудничество със седем европейски общини. Белица ще работи със Сориано нел Чимино (Италия); Кил (Швеция); Свиеки (Малта); Онга (Унгария); Деринея (Кипър); Агия (Гърция) и Ново Место (Словения).  Споразумението бе подписано на 10.10. в италианския град Сориано нел Чимино в рамките на проект „Солидарността е единствения път“, финансиран по програма „Европа за гражданите“.  Осемте общини партньори по проекта се договориха да си сътрудничат, разработват и изпълняват съвместни проекти в сферите на туризма, икономическото развитие, опазването на околната среда, образованието и културата.

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
16.09.2017
Усилената работа по реализацията на националната инициатива „Да изчистим България Заедно" даде добри резултати в Община Белица. Над 900 души от цялата община се включиха в инициативата. Почистени бяха основно над 16 нерегламентирани сметища, прилежащите терени около училищата и детските градини, замърсени участъци около реките и др. Активно участие взеха служителите на НЧ „Георги Тодоров-1885", Общинска администрация, Кметствата в общината, учители и ученици при СУ„Св.Св.Кирил и Методий"- Белица, НУ „П.Р.Славейков" - с. Дагоново, ОУ „ГГК.Яворов" с. Горно Краище , ОУ„Св.Св.Кирил и Методий" с. Бабяк, Дирекция „Социално подпомагане"-Белица и др. доброволци. Общото количество събрани отпадъци на територията на Община Белица е над 9 тона. Ръководството на община...

Здравният медиатор в Община Белица – Веселина Огнянова проведе здравно – информационни кампании с цел превенция на заболявания и защита от паразити
22.06.2017
През месец юни 2017 г. здравният медиатор участва в здравно-информационни кампании, посветени на Хигиената на тялото.                      Кампаниите  са координирани от екип на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” със съдействието на общинските администрации, различни образователни институции и центрове за обществена подкрепа. Информационните беседи  се проведоха с участие на първите, вторите и третите класове от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Белица.                                                                                                   Основните действащи лица бяха децата, които чрез игри и различни забавления разбраха повече за това, какво представляват паразитите, как се разпространяват и как могат да се предпазят от тях. В срещите между здравния медиатор и децата присъстваха учители...

Община Белица започва изпълнението на Проект" Шанс за активен и независим живот"
24.04.2017
Договорът между МТСП и община Белица е подписан на 06.04.201 7 г. и е на стойност 368 899 лв., без с ъ ф и н а н с и р а н е от общината. Изпълнението на проекта по Оперативна програма РЧР ще допринася активно за изпълнението две цели. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното включване. Популяризирането на програмата изисква да запознаем административния персонал към общината, както и останалата част от жителите на общината, какви са целите на проекта, какви социални слоеве се ангажират непосредствено в проекта и каква е ползата и резултата от изпълнението...

Здравният медиатор на Община Белица Веселина Огнянова с престижна награда от министерството на здравеопазването!
10.04.2017
Веселина Огнянова е здравен медиатор  от 2015 година и студентка в специалност „предучилищна и начална училищна педагогика” в ЮЗУ „Неофит Рилски”. На  7 април в Гранитна зала на Министерски съвет беше връчена грамота от Министерство на здравеопазването по повод празника на здравния работник. Веднага след официалното награждаване на здравни медиатори започна „Ромска постоянна конференция. Община Белица получи официална покана за участие в „Ромска постоянна конференция” във връзка с Международния ден на ромите- 8 април. Срещата  се проведе на 7 април в София, хотел „Рамада”. В  11:00 часа бе официалното откриване от модератор под звуците на химна на България, химн на ЕС...

Търсене